Roze Règâhs adviseren UEFA in workshop “Tackling Homophobia in Football”

De Roze Règahs waren op uitnodiging van FARE/UEFA aanwezig tijdens het congres van de UEFA “Respect Diversity” van 10/11 september in Rome. Onder het toeziend oog van de UEFA President Mr. M. Platini. Wij hebben o.a. deelgenomen aan de workshop Aanpak Homofobie in het voetbal.

Verslag Workshop Aanpak Homofobie in het voetbal

UEFA Respect Diversity Conference, Rome 10 / 2014/11/09

Workshop voorzitster: Maria Brobenrieth, CEO van Women Win

Presentatoren: Klaus Heusslein, EGLSF Italië, Anthony Mette, Universiteit van Bordeaux Frankrijk, Louise Englefield, Pride Sports United Kingdom.

Sporters, lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders (LHBT) worden steeds meer zichtbaar in de sport. Gelukkig zijn er enkele oud-spelers in vrouwen en mannen voetbal die open zijn over hun seksuele geaardheid. Echter homofobie is nog steeds een potentiële bedreiging binnen het voetbal, dus hoe moet het voetbal omgaan zoals mishandeling, bedreiging en uitsluiting van spelers en fans die willen uitkomen voor hun seksuele geaardheid en hoe de betrokkenheid van de LHBT-gemeenschap binnen het voetbal aan te moedigen.

Deelnemers o.a.: Fussballfans tegen Homofobie, FA Denemarken, FA IJsland, UEFA vertegenwoordiger, Roter Stern Leipzig, Queer Football Fans

Drie interessante presentaties werden gehouden. Slides zullen binnen enkele dagen zijn. Vooral de resultaten van het Franse onderzoek waren schokkend en moeilijk te geloven, maar ik vrees dat wij de resultaten moeten geloven.
http://www.footballforequality.org/fileadmin/mediapool/pdf/homophobia/PFG_Survey_on_Homophobia.pdf

Het was goed om vertegenwoordigers van kleinere voetbalbonden die bereid zijn om homofobie aan te pakken in hun land aanwezig te zien, maar door gebrek aan personeel en kennis, waren zij op zoek naar ‘best practices’ en bestaande plannen en acties. Aanpakken van Homofobie in het voetbal moet worden gecoördineerd, waarbij LHBT organisaties direct betrokken moeten worden.

Er vond een levendige discussie plaats tussen de aanwezige afgevaardigden. O.a. de feedback van de Roze Règâhs over het straffen via een stadionverbond voor fans die zich misdragen of de discussie met die fans aan te gaan. De twee recente voorbeelden in Den Haag warden besproken.
Uiteindelijk werd overeengekomen om namens de werkgroep de onderstaande vijf actiepunten aan het UEFA-bestuur te presenteren:

1. Bestaande organisaties moeten meer samenwerken en komen tot een collectieve invloed en plan van aanpak – FARE dient een Europees LGBT-voetbalnetwerk op te starten.

FARE, als adviseur van de UEFA, moet om te beginnen een netwerk van LGBT-organisaties actief in het voetbal oprichten. Geen behoefte aan meer en meer aparte groepen, maar meer samenwerken en als een collectief naar buiten treden door middels van benadering clubs en fans, door het delen van informatie, het delen van goede voorbeelden en slechte ervaringen.

2. Benoem het probleem! De UEFA dient het probleem ook te onderkennen en te spreken over Homofobie en over seksuele geaardheid en de inspanningen die LHBT groepen leveren om geaccepteerd te worden.

Er werd opgemerkt dat de UEFA de term Homofobie verzwegen had in het persbericht na dag 1. UEFA; Benoem het probleem! Als u het probleem niet serieus neemt, zijn alle acties en inspanningen nutteloos.

3. Ondersteuning van meer pan-Europees onderzoek en enquêtes over dit onderwerp – ook enkele benchmarks tussen de landen, zodat voetbalbonden meer het probleem zullen begrijpen en kunnen komen tot een collectief of land specifieke aanpak.

Er is een gebrek aan kennis in de nationale voetbalbonden. Iedereen is op zoek naar zijn eigen oplossing en ideeën. De UEFA moet voetbalbonden en LGBT-organisaties samenbrengen, om centraal over dit onderwerp praten. Elke voetbalbond moet een centraal contactpersoon hebbe, die over kennis en kunde inzake het onderwerp Homofobie beschikt.

4. Campagnes zijn goed, maar ze moeten worden gevolgd door concrete actie.

Als voorbeelden werden de Berliner Erklärung, het KNVB actieplan Voetbal voor iedereen besproken. Deze plannen moeten door alle (primair) Betaald Voetbal Organisaties worden aanvaardt en toegepast en ook worden , moet worden aanvaard en opgevolgd. Plannen zijn gekoppeld aan concrete acties.

5. Zorg ervoor dat “social fair play” onderdeel wordt van iedere voetbalorganisatie. Opgelegde boetes in het kader van discriminatie dienen te worden geherinvesteerd in onderwijs, educatie en daar terecht komen, daar waar het probleem veroorzaakt is.

Als voorbeeld: de boete van Bayern München tegen Arsenal. De Euro 10.000 moet worden geherinvesteerd in anti homofobie activiteiten in München. Zie punt 2 Benoem het!. Nu werd o.a. het lege vak afgedekt met spandoeken met de tekst “Stop Racisme”. Homofobie is geen racisme!

Het was een buitengewoon indrukwekkende bijeenkomst. Naast het ontmoeten van vele vriendelijke mensen, die zich op allerlei mogelijke manieren inzetten voor de goede zaak, konden de Roze Règâhs ook direct hun invloed uitoefenen, in ieder geval hun mening verkondigen. Tevens konden contacten gelegd worden met o.a. de KNVB en de Ministerie VWS, NL vertegenwoordiging van het Europees Parlement.
rome1UEFA Conference 'Respect Diversity'

Dit vind je misschien ook leuk...