Don/Thu/Don

Graag nodigen wij u uit voor het Roze Filmfestival, met als thema “Homofobie in het voetbal” in het Haags Filmhuis, Spui 191 te Den Haag. In samenwerking met Movies that Matters is een interessant programma van films, discussies en een deskundige presentatrice samengesteld.

Om 19.00 uur verwelkomen wij u met een kopje koffie.
Vanaf 19.30 presentatie door Dirk-Jan Bouw, producer van de film “I love Hooligans”. Daarin vertelt hij hoe deze bijzondere samenwerking tot stand is gekomen. Aansluitend de film, een animatiedocumentaire in krachtige comicbook-stijl over een homoseksuele Nederlandse voetbal hooligan. Hij leeft voor het voetbal, zijn geaardheid is gedegradeerd tot een bijzaak -en bovendien een goed bewaard geheim. Alles draait om zijn club, de kameraadschap, de spanning van de wedstrijd en de strijd met de tegenstander. Alleen thuis, waar slechts clubsouvenirs op hem wachten, durft hij ook te verlangen naar geborgenheid en een liefdevol samenzijn. (Nederlands).
“Wonderkid”, regisseur Rhys Chapman. Een aangrijpende film waarin aangetoond wordt hoe slecht het nog altijd gesteld is met de acceptatie van homo’s in de voetbalwereld. De hoofdrolspeler is een voetbalprof die graag uit de kast zou willen komen, maar aarzelt uit angst dat die voetbalwereld hem niet accepteert. Een gevecht tussen hemzelf, zijn manager, zijn medespelers en zijn fans. (Engelstalig, Nederlands ondertiteld).
“Heeft iemand nog iets te vragen”, een documentaire over meerdere facetten van homoacceptatie en homofobie in het voetbal en de partijen die daarbij betrokken zijn.
Om 21.00 uur nazit met gelegenheid tot het stellen van vragen en reacties naar aanleiding van deze vertoonde films, met aansluitend een drankje en hapje in het café van het Filmhuis.

We would like to invite you to the Pink Film Festival, with the theme “Homophobia in football” at the Haags Filmhuis, Spui 191 in The Hague. In collaboration with Movies that Matters, an interesting program of films, discussions and an expert presenter has been put together.

At 19.00 hrs we welcome you with a cup of coffee.
From 19.30 hrs presentation by Dirk-Jan Bouw, producer of the film “I love Hooligans”. In it he tells how this special collaboration came about. Following the film, an animated documentary in a powerful comic book style about a homosexual Dutch football hooligan. He lives for football, his nature is degraded to an afterthought – and also a well-kept secret. Everything revolves around his club, the camaraderie, the tension of the match and the battle with the opponent. Only at home, where only club souvenirs are waiting for him, he also dares to long for security and a loving gathering. (Dutch).
“Wonderkid”, director Rhys Chapman. A poignant film that shows how bad it is with the acceptance of gays in the football world. The protagonist is a football prof who would like to come out of the closet, but hesitates for fear that the football world will not accept him. A fight between himself, his manager, his fellow players and his fans. (English, Dutch subtitled).
“Does anyone have anything to ask”, a documentary about several facets of gay acceptance and homophobia in football and the parties involved.
(Dutch)

At 21.00 hours after sitting with the opportunity to ask questions and reactions to these screened films, followed by a drink and snack in the café of the Filmhuis.

Gerne möchten wir Sie zum Pink Film Festival mit dem Thema “Homophobie im Fußball” im Haags Filmhuis, Spui 191 in Den Haag einladen. In Zusammenarbeit mit Movies that Matters wurde ein interessantes Programm aus Filmen, Diskussionen und einem Experten-Moderator zusammengestellt.

Um 19.00 Uhr begrüßen wir Sie bei einer Tasse Kaffee.
Ab 19.30 Präsentation von Dirk-Jan Bouw, Produzent des Films “I love Hooligans”. Darin erzählt er, wie diese spezielle Zusammenarbeit zustande kam. Nach dem Film ein animierter Dokumentarfilm im kraftvollen Comic-Stil über einen homosexuellen niederländischen Fußballhooligan. Er lebt für den Fußball, seine Natur wird zu einem Nebenerwerb degradiert – und auch ein gut gehütetes Geheimnis. Alles dreht sich um seinen Verein, die Kameradschaft, die Spannung des Spiels und den Kampf mit dem Gegner. Nur zu Hause, wo nur Club-Souvenirs auf ihn warten, traut er sich auch nach Sicherheit und liebevoller Zusammenkunft. (Niederländisch).
“Wonderkid”, Regisseur Rhys Chapman. Ein ergreifender Film, der zeigt, wie schlecht es immer noch mit der Akzeptanz von Schwulen in der Fußballwelt ist. Der Protagonist ist ein Fußballprofi, der gerne aus dem Schrank kommen würde, zögert jedoch aus Angst, dass die Fußballwelt ihn nicht akzeptieren wird. Ein Kampf zwischen ihm, seinem Manager, seinen Mitspielern und seinen Fans. (Englisch, Niederländisch untertitelt).
“Hat irgendjemand etwas zu fragen”, ein Dokumentarfilm über verschiedene Facetten schwuler Akzeptanz und Homophobie im Fußball und den beteiligten Parteien. (Niederländisch).

Um 21.00 Uhr nach dem Sitzen mit der Möglichkeit, Fragen und Reaktionen zu diesen vorgestellten Filmen zu stellen, gefolgt von einem Drink und einem Snack im Café des Filmhuis.

Welkom

“Homofobie in het voetbal” in het Haags Filmhuis, Spui 191 te Den Haag. In samenwerking met Movies that Matter is een interessant programma van films, discussies en een deskundige presentatrice samengesteld.


Presentatie door Dirk-Jan Bouw, producer van de film “I love Hooligans”. Daarin vertelt hij hoe deze bijzondere samenwerking tot stand is gekomen. Aansluitend de film, een animatiedocumentaire in krachtige comicbook-stijl over een homoseksuele Nederlandse voetbal hooligan. Hij leeft voor het voetbal, zijn geaardheid is gedegradeerd tot een bijzaak -en bovendien een goed bewaard geheim. Alles draait om zijn club, de kameraadschap, de spanning van de wedstrijd en de strijd met de tegenstander. Alleen thuis, waar slechts clubsouvenirs op hem wachten, durft hij ook te verlangen naar geborgenheid en een liefdevol samenzijn. (Nederlands).
“Wonderkid”, regisseur Rhys Chapman. Een aangrijpende film waarin aangetoond wordt hoe slecht het nog altijd gesteld is met de acceptatie van homo’s in de voetbalwereld. De hoofdrolspeler is een voetbalprof die graag uit de kast zou willen komen, maar aarzelt uit angst dat die voetbalwereld hem niet accepteert. Een gevecht tussen hemzelf, zijn manager, zijn medespelers en zijn fans. (Engelstalig, Nederlands ondertiteld).
“Heeft iemand nog iets te vragen”, een documentaire over meerdere facetten van homoacceptatie en homofobie in het voetbal en de partijen die daarbij betrokken zijn.
Na afloop is er een nazit met gelegenheid tot het stellen van vragen en reacties naar aanleiding van deze vertoonde films, met aansluitend een drankje en hapje in het café van het Filmhuis.